Jdi na obsah Jdi na menu
 


„Oč modernější prostředky, o to méně časté spoje...“

17. 4. 2007
  • Datum: 17.4.2007
  • Zdroj: Moravskoslezský deník
  • Rubrika: Čtenář - reportér
  • Strana: 07

Reakce na článek Moniky Novákové.
DP Ostrava reaguje na vaše příspěvky
Změny v organizaci autobusové a tramvajové dopravy, ke kterým došlo v průběhu roku 2006, měly za cíl účelnější vynakládání finančních prostředků, kterými Dopravní podnik Ostrava a.s., v závislosti na dotacích Magistrátu města Ostravy, každoročně disponuje. Skutečností, která byla a dodnes i je cestující veřejností s větší či menší intenzitou odmítána, je výsledek provedené optimalizace dopravy, který přinesl pro cestující v některých oblastech částečný úbytek spojů MHD. Předchozí systém dopravní obsluhy byl v mnohých částech města duplicitní, tzn., že docházelo k souběhům různých linek MHD, a tím pádem neoptimální. Při tvorbě nové organizace dopravy již byly do projektu zapracovávány také nové možnosti využití tramvajové dopravy (dostavba tramvajové smyčky u Intersparu) nebo nutnost zajištění dopravní obsluhy stále se rozvíjející průmyslové zóny Hrabová. Nový systém dopravní obsluhy je po provedených změnách postaven na základě vytvořených přestupných vazeb, které ve většině případů nahrazují přímé spojení zajišťované přímými spoji jednotlivých linek MHD před provedenou optimalizací. Úpravy jízdních řádů, platné od 4. března 2007, navíc reagují na výsledky dopravních průzkumů provedených v období od května 2006 do února 2007. Do změn byly obezřetně zapracovány také požadavky představitelů jednotlivých městských částí. Na druhé straně musíme připustit, že v systému jsou rezervy, které bychom však chtěli do budoucna vyřešit. Proto jsou v současné době evidovány všechny připomínky cestujících, které budou v následujícím období vyhodnoceny a ve spolupráci s Koordinátorem ODIS a Magistrátem města Ostravy projednány s cílem zlepšení současné situace. V průběhu měsíců června až července 2007 by mělo dojít k rozšíření tramvajové smyčky Dubina Interspar o další koleje. Po dokončení realizace rozšíření smyčky budou zajíždět všechny spoje linek č. 1, 3, 10, 12, 17, 18 a 19 na Dubinu Interspar a na smyčce Dubina bude ukončen pravidelný linkový provoz. Věříme, že také tímto krokem, který zruší nutnost přestupu na linky č. 1 a 17 na Dubině, přispějeme k větší plynulosti dopravy i spokojenosti cestujících.
Ke zvyšování cen jízdného dochází většinou v reakci na ekonomický vývoj v zemi, a to především v klíčových oblastech pohybu cen elektrické energie a pohonných hmot. Přestože se cestujícím zdají být ceny jízdného vysoké, tržby z jízdného kryjí v naší společnosti asi jen třetinu všech nákladů na provoz MHD.
Při tzv. „Doplňkovém prodeji“ jízdenek u řidiče jsou jak pro řidiče MHD, tak pro cestující stanoveny určité povinnosti, kterými by se měli řídit. U řidičů MHD se jedná o povinnost mít při výkonu služby dostatečný počet jízdenek a přiměřenou výši finanční hotovosti. Cestující zase mají nastupovat předními dveřmi a mít připravena vhodná platidla.
Poruchy automatů pro výdej jízdenek jsou oblastí našich služeb, která nám způsobuje nemalé problémy. V současné době Dopravní podnik Ostrava a.s. zavedl do zkušebního provozu systém přenosu dat z prodejních automatů, který je použit u nejnovějších typů prodejních automatů jízdenek na území celého města. Tento projekt bude sloužit k odesílání aktuálních informací o stavu a druhu závady prodejních automatů jízdenek a měl by výrazně pomoci zaměstnancům, kteří tyto automaty opravují, v orientaci při odstraňování závad a vyhodnocování poruch. Výsledkem by měl být lepší servis při prodeji jízdních dokladů z těchto automatů našim cestujícím.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Elon Musk was right: artifitial intelligence will make new WAR. The "XEvil" was released!

(LatonyaVioks, 26. 3. 2018 12:48)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

XEvil can solve 99% types of captchas

(MashaNer, 13. 12. 2017 10:58)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.